Su Arıtma Cihazlarının Çalışma Prensibi

Su Arıtma Cihazlarının Çalışma Prensibi

Şebeke suyunun içilebilir temiz suya dönüşmesi 5 temel esasa bağlıdır.

Su Arıtma sistemine giren su, içerisindeki tüm zararlı maddelerden arıtılarak sağlıklı içme suyuna dönüştürülür.

1.Ön Filtre

Suyla buluşan 5 mikron gözenek özelliğine sahiptir. Suyu berrak hale getirir.

2.Karbon Blok Filtre

Karbon filtre, başta klor olmak üzere kötü koku ve tat veren tüm kimyasal maddeleri arıtır.

3.Mikron Supun Filtre

Bu aşamada supun filtre, ön ve karbon filtreden geçen suyu son kez süzerek ters ozmos sisteminin en önemli parçası olan membran filtreye suyu ayrıştırma işlemi için gönderir.

4.Membran Filtre

Membran, dünyada sadece birkaç dev kimya firmasının üretebildiği 3 kat kompozit polyamidden oluşan, ileri teknoloji bir filtredir. Filtre’ye gelen basınçlı su, gözenekleri milimetrenin milyonda birinden çok daha küçük olan membrandan geçerek en düşük molekül düzeyinde filtre edilir. Bu işlem sırasında suda bulunabilecek zararlı karışımların ve mikropların tamamı dışarı atılır.
Sudaki çözünmüş madde miktarı (TDS) ortalama % 90 düşürülerek, suyun özü elde edilir. Membran Filtre, bilinen en küçük virüsten 20 kat daha küçüktür.

5.Tatlandırıcı Filtre

Son aşamada, membran filtreden ayrıştırılarak saf haline gelen su tatlandırılarak, sizin kontrolünüzde en ekonomik ve en sağlıklı şekilde içme suyuna dönüşür.

su arıtma cihazı

Paylaş: